kaart scholen
  • Elburg
  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Barneveld
  • Veenendaal
  • Ede
  • Heerde

Christelijk College Groevenbeek

Christelijk College Groevenbeek is een brede school met alle leerroutes van vmbo basis met leerwegondersteuning tot en met tweetalig vwo. De locatie in Ermelo telt momenteel ongeveer 2300 leerlingen en 250 medewerkers. Deze locatie is opgedeeld in twee sectoren: een sector voor tweetalig vwo, atheneum en havo en een sector voor vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg. De vmbo-locatie in Putten heeft ongeveer 500 leerlingen en 50 medewerkers.

Groevenbeek is een open christelijke school. De bijbel is de inspiratiebron voor ons werk en voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat medewerkers en leerlingen zich respectvol, rechtvaardig en verantwoordelijk gedragen.

We doen ons best om alle leerlingen uit te dagen om goed te presteren en om hun talenten te ontwikkelen. We gebruiken moderne leermiddelen en zijn gericht op de praktijk. Alle leerlingen krijgen persoonlijke aandacht. Wie extra ondersteuning nodig heeft krijgt die ook.

De slogan van de school is: leren doen we samen. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat leerlingen en docenten echt samen werken. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan. De docenten en de leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten. De slogan heeft ook betrekking op goede contacten en samenwerking tussen de school en de ouders.

  alt

Adresgegevens


Paul Krugerweg 44-50
3851 ZJ Ermelo

Postbus 210
3850 AE Ermelo

Tel: 0341-274950
Fax: 0341-274960

www.groevenbeek.nl