kaart scholen
  • Elburg
  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Barneveld
  • Veenendaal
  • Ede
  • Heerde

Christelijk College Nassau-Veluwe

Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een open christelijke school. We willen graag van betekenis zijn voor elkaar en ook voor de samenleving. In de dagelijkse omgang met elkaar is de Bijbel onze leidraad.

Het CCNV heeft ruim 1200 leerlingen.

Het CCNV organiseert zijn onderwijs rond drie pijlers. Aandacht voor kwaliteit binnen de lessen, aandacht voor talenten van elke leerling en aandacht voor de wereld vormen onze basis. Onze slogan is daarom ‘Onderwijs met aandacht’.

Aandacht voor kwaliteit

Onze school is van oudsher een lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium. Ons uitgangspunt is dat iedereen een diploma haalt. Omdat we een kleinschalige school zijn, kennen we je goed en kunnen we je gericht begeleiden naar je diploma toe.

Aandacht voor talent

We willen je de ruimte geven je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het CCNV heeft een eigen theater. Leerlingen kunnen toneelspelen, zingen, dansen, musiceren en de techniek verzorgen. Sommige leerlingen sporten op hoog niveau. Zij kunnen terecht bij het Topsportcentrum waardoor zij school en hun sport beter kunnen combineren. Onze school is een Begaafdheidsprofielschool. In het Talentcentrum kunnen leerlingen terecht wanneer zij naast de gewone lessen iets extra’s willen leren. Onderzoeksprojecten uitvoeren, online studeren of je verdiepingsstof eigen maken, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Aandacht voor de wereld

Een school bereidt leerlingen voor op de maatschappij. Internet, mail en sociale media brengen de wereld dichtbij. Omdat Engels de eerste wereldtaal is, volg je op het vwo het vak Versterkt Engels. Je kunt ervoor kiezen om het Cambridge Certificate te halen, een internationaal erkend diploma. Het CCNV maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van Unesco-scholen. Internationale contacten en de thema’s burgerschap, duurzaamheid en intercultureel leren staan centraal. Onze christelijke identiteit geven we ook handen en voeten door actie te voeren voor goede doelen, soms nabij en soms verder weg.

 

  alt