kaart scholen
  • Elburg
  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Barneveld
  • Veenendaal
  • Ede
  • Heerde

Christelijk Lyceum Veenendaal

Het Christelijk Lyceum Veenendaal is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). De school is gevestigd op een campusachtige locatie, waar onderwijs wordt gegeven aan ongeveer 2000 leerlingen uit Veenendaal en uit omliggende gemeenten.

Onder het motto Samen leren ontdekken’ kunnen leerlingen op het CLV in een warm en veilig leerklimaat ontdekken wie ze zijn en wie ze willen zijn. Samen met hen gaat het CLV op zoek naar wat hen motiveert en worden ze begeleid in hun leerproces. Het CLV staat midden in de samenleving en leerlingen worden uitgedaagd om deze maatschappij mede vorm te geven.

Vanaf de brugklas tot en met klas 3 volgt iedere leerling twee lesuren in de week een talentklas. De vijf talentlijnen zijn praktisch ingericht en contextrijk leren staat centraal. Het CLV wil leerlingen zowel binnen als buiten de school extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden in een leerzame en uitdagende omgeving. De vijf talentlijnen zijn Economics & Social Business, Storytelling, Science, Sport (en Sporthighschool) en Kunst & Cultuur.

Van de buitenschoolse activiteiten zijn vooral de jaarlijkse musical en de decemberconcerten bekend in de wijde omgeving. Daarnaast zijn het zeil- en skikamp populair.

Als gecertificeerd hoogbegaafdheidsprofielschool biedt het CLV extra professionele begeleiding aan voor meer- of hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast draagt het CLV het keurmerk Opleidingsschool. De school is een universitaire praktijkschool voor de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht en werkt ook samen met de Hogeschool Utrecht en incidenteel ook met andere universiteiten en hogescholen. In samenwerking worden docenten opgeleid en verder begeleid. Als Gezonde School draagt het CLV bij aan een gezondere leefstijl en een gezond en veilig schoolklimaat, waarbij zorg en begeleiding.

Er werken op het CLV circa 230 medewerkers. Het grootste deel hiervan is onderwijzend personeel. In de onderwijsondersteunende sfeer zijn medewerkers betrokken bij onder meer mediatheek, facilitaire dienst, administratie, rooster, communicatie, ICT en technische onderwijsassistentie.

Nieuwe collega’s zullen zich snel thuis voelen op het CLV. Zij kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij hun verdere professionele ontwikkeling. Van hen wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit onderschrijven.

  Christelijk Lyceum Veenendaal

Adresgegevens


Kerkewijk 149
3904 JC  Veenendaal

Postbus 41
3900 AA  Veenendaal

Tel: 0318-500621
Fax: 0318-553206

www.clv.nl