kaart scholen
  • Elburg
  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Barneveld
  • Veenendaal
  • Ede
  • Heerde

Christelijk Lyceum Veenendaal

Het CLV is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). De school is gevestigd op een campusachtige locatie, waar onderwijs wordt gegeven aan ongeveer 2000 leerlingen uit Veenendaal en uit omliggende gemeenten. De leerlingen hebben een eigen plek in de verschillende gebouwen voor mavo, brugklassen, tweede en derde klassen en de bovenbouw van havo en vwo.

Onder het motto ‘ruimte voor ontwikkeling’ levert het CLV een bijdrage aan de ontwikkeling van talenten van zowel leerlingen als medewerkers. Het beleid is gericht op vernieuwing en kwaliteit. De scholengemeenschap kent talentklassen voor sport en voor kunst & cultuur in 1 en 2 mavo en in 1, 2 en 3 havo en atheneum. In de bovenbouwklassen van mavo en havo krijgen deze talentlijnen een vervolg in specifieke examenvakken. Het gymnasiumonderwijs is verdiept met Cambridge Engels, verrijkt Nederlands en science. Van de buitenschoolse activiteiten zijn vooral de jaarlijkse musical en de decemberconcerten bekend in de wijde omgeving. In een open cultuur kennen leerlingen en medewerkers hun verantwoordelijkheden en respecteren zij elkaar.

Er werken circa 200 medewerkers. Het grootste deel hiervan is onderwijzend personeel. In de onderwijsondersteunende sfeer zijn medewerkers betrokken bij onder meer mediatheek en bibliotheek, facilitaire dienst, administratie, ICT en technische onderwijsassistentie.

Het CLV draagt het keurmerk Opleidingsschool. De school is een universitaire praktijkschool voor de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht en werkt ook samen met de Hogeschool Utrecht en incidenteel ook met andere universiteiten en hogescholen. In samenwerking worden docenten opgeleid en verder begeleid.

Nieuwe collega’s zullen zich snel thuis voelen op het CLV. Zij kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij hun verdere professionele ontwikkeling. Van hen wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit onderschrijven.

  alt