kaart scholen
  • Elburg
  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Barneveld
  • Veenendaal
  • Ede
  • Heerde

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal

De Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV) is een school voor vmbo en praktijkonderwijs. De school is samen met een gedeelte van ROC A12 gehuisvest in een nieuw gebouw, ‘Het Perron’. De CSV heeft zo’n 1.100 leerlingen en ongeveer 180 medewerkers.

De school biedt alle leerwegen in het vmbo aan. Binnen de leerwegen kan gekozen worden voor de sectoren Economie, Techniek en Zorg en Welzijn.

De CSV bereidt leerlingen voor op hun toekomst door levensecht te leren, zowel op school als tijdens stages bij bedrijven en instellingen. Door dicht bij de praktijk van de werkvloer te blijven, is de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein en optimaliseert de CSV de kansen voor leerlingen op een baan.

Levensecht leren binnen de CSV krijgt invulling door samenwerking met:

  • het bedrijfsleven;
  • maatschappelijke instellingen;
  • het vervolgonderwijs. In samenwerking met ROC A12 bieden wij een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar.

Er wordt veel aandacht besteed aan zorg voor leerlingen. Zo kent de CSV een zogenaamd Onderwijs Service Centrum (OSC), waar een team specialisten op het gebied van leerlingzorg paraat staat om jonge mensen, waar nodig, extra hulp en begeleiding te geven. Altijd samen met de docent die in de praktijk dicht bij de leerling staat.

De CSV is een christelijke scholengemeenschap. Wij proberen de leerlingen vanuit de bijbel duidelijk te maken wat christen-zijn betekent voor elke dag, voor het omgaan met anderen en voor het zoeken naar een eigen plaats in de samenleving. De school staat open voor iedereen. Van de leerlingen en de ouders verwachten wij dat zij het christelijke karakter van onze school respecteren.

Werken bij de CSV is werken in een sfeer van spontaniteit, openheid en vertrouwen, zowel met leerlingen als met collega’s.

  alt