kaart scholen
  • Elburg
  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Barneveld
  • Veenendaal
  • Ede
  • Heerde

Johannes Fontanus College

Het JFC is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. De school telt ruim 2.600 leerlingen en 260 medewerkers.

Op het JFC draait alles om het onderwijs aan de leerlingen. Het JFC moet een veilige plek voor hen blijven, waarin de mens – als uniek schepsel van God – en het werken aan het realiseren van de doelen centraal staat.
Onze doelstelling is: goede kwaliteit in onderwijs en begeleiding waarborgen en het onderwijs verder ontwikkelen, passend bij de eisen die de maatschappelijke opdracht aan de school stelt. Daarbij zetten we met name in op de ontwikkeling van de volgende attitudes/vaardigheden van onze leerlingen:
• zelfvertrouwen
• verantwoordelijk handelen
• motivatie
• effectief samenwerken
• creativiteit

Profiel docenten

Docenten op het JFC zijn gefascineerd door jonge mensen die zich ontwikkelen en zoeken met hen naar manieren om tot verdere ontplooiing te komen. De docent(e) is leerlinggericht, is op de hoogte van de diverse leerstijlen en heeft een scala aan leerstrategieën die hij/zij leerlingen kan aanreiken.
Een docent(e) op het JFC is gericht op samenwerken, kan leerlingen en collega’s feedback geven op hun ontwikkeling en heeft een groot reflectief vermogen op het eigen functioneren.

Het JFC ontwikkelt zich meer en meer in een professioneel kader. Dit betekent dat we telkens zoeken naar evenwicht tussen het stellen van kaders en geven van ruimte voor vrijheid van handelen. Omdat iedereen op zijn niveau bijdraagt aan het realiseren van de gestelde doelen, past het dat die verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen.

JFC, een streekschool

Het JFC heeft een duidelijke streekfunctie. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Gebouwensituatie

Het JFC is in één gebouw gevestigd in een rustige wijk in Barneveld. Tegenover de school liggen de sportvelden en een grote sporthal. We beschikken zelf in de school over twee sportzalen.

  alt