kaart scholen
 • Elburg
 • Harderwijk
 • Ermelo
 • Barneveld
 • Veenendaal
 • Ede
 • Heerde

Nuborgh College

Oog voor elkaar, oog voor de toekomst
 
Het Nuborgh College is een protestants christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. De christelijke identiteit maken we zichtbaar zoals Jezus zegt: hoe wij met elkaar omgaan. We hebben respect voor elkaar en zien naar elkaar om. Daarnaast maken we onze identiteit ook zichtbaar in waardevolle gebruiken zoals de dagopeningen en – sluitingen, godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen en het organiseren van acties voor goede doelen.
 
Sterke punten van onze school zijn:

 • Wij hanteren duidelijke normen en waarden, gebaseerd op onze christelijke overtuiging;
 • Kleinschalig georganiseerde thuisbasis;
 • Persoonlijk contact tussen ouders, leerlingen, docenten en schoolleiding vinden we belangrijk;
 • Wij bieden een veilige school vol geborgenheid in een kleinstedelijke omgeving;
 • Wij hebben alle vormen van voortgezet onderwijs in huis en scoren hoog qua slagingspercentage.

Onze didactische visie is uitgewerkt in ons TotaalOnderwijs.

TotaalOnderwijs: leren met elkaar!

Bij het Nuborgh College bereiden we leerlingen voor op de dag van morgen. De wereld verandert ongelooflijk snel. Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later. Dit leer je op het Nuborgh College. Wij leiden leerlingen op tot verantwoordelijke burgers in een democratische maatschappij. Dit doen we door middel van ons TotaalOnderwijs, dat staat voor kwalitatief goed, christelijk onderwijs. Hierbij is ruime aandacht voor de persoonsontwikkeling van de leerling en gedeelde verantwoordelijkheid tussen docent en leerling. Dit geeft leerlingen de ruimte om samen met de docent te bepalen welke leerinhoud het beste past om leerdoelen te halen. Deze leerdoelen worden door de docent bepaald, maar ook door de leerling. Je leert dus met elkaar!

Met TotaalOnderwijs leert de leerling o.a. vaardigheden zoals:

 • Samenwerken;
 • Kritisch denken, plannen en problemen oplossen;
 • Doorzettingsvermogen wordt gestimuleerd: leerlingen worden beter in wat ze goed kunnen en wij stimuleren leerlingen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen;
 • Kennis wordt in samenhang aangeboden en bijgebracht;
 • De lesstof is op de praktijk gericht;
 • In de les wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld: internet, de praktijk, de kennis van medeleerlingen, een krant of tijdschrift, de elektronische leeromgeving, een stageplek en uiteraard de kennis van de docent).

Het Nuborgh College bestaat uit drie locaties en een nevenvestiging:

Nuborgh College Lambert Franckens (havo/vwo) in Elburg
Nuborgh College Oostenlicht (vmbo. incl. lwoo) in Elburg
Nuborgh College Veluvine (vmbo/havo/vwo) in Nunspeet
Junior College in Nunspeet

In samenwerking met de Verschoorschool is er het Junior College, bedoeld voor leerlingen van groep 7/8 van het basisonderwijs tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. Klas 1 en 2 zijn bestemd voor leerlingen waarvan nu de overstap naar het regulier onderwijs nog te groot is, maar waarvan verwacht wordt dat zij, na een of twee jaar, kunnen uitstromen naar het regulier onderwijs. Kortom: regulier onderwijs in een speciale zetting.

 

Nuborgh College

Nuborgh College

Nuborgh College

 

Adresgegevens


Postbus 27
8080 AA  Elburg

Tel: 0525-688199
Fax: 0525-682414

www.nuborghcollege.nl