kaart scholen
 • Elburg
 • Harderwijk
 • Ermelo
 • Barneveld
 • Veenendaal
 • Ede
 • Heerde

Nuborgh College

Oog voor elkaar, oog voor de toekomst
 

Het Nuborgh College is een protestants christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met circa 2.300 leerlingen en 230 medewerkers.

Wij hebben voor ons handelen als uitgangspunt de Bijbel als het woord van God. Dit betekent dat er op elke locatie aandacht is voor zaken die van waarde zijn. Identiteit, de waarden en normen, het ontwikkelen van een visie op de maatschappij en daarin keuzen kunnen maken spelen een belangrijke rol in ons onderwijs.
 

Sterke punten van onze school zijn:

 • Wij hanteren duidelijke normen en waarden, gebaseerd op onze protestants christelijke overtuiging;
 • Wij richten organisatie en onderwijs zo in dat kleinschaligheid is gegarandeerd;
 • Wij hechten aan persoonlijk contact tussen ouders, leerlingen, leraren en schoolleiding;
 • Wij bieden een veilige school vol geborgenheid in een kleinstedelijke omgeving;
 • Wij hebben alle vormen van voortgezet onderwijs in huis en scoren hoog qua slagingspercentage.

Onze didactische visie is uitgewerkt in het zogenaamde Nuborgh onderwijsvisie.

Kenmerken van het Nuborgh-onderwijs:

 • Een leerling leert actief en zelfstandig te werken.
 • Een leerling leert samenwerken met anderen.
 • Kennis wordt in samenhang aangeboden en bijgebracht.
 • De lesstof is op de praktijk gericht.
 • In de les wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld: internet, de praktijk, de kennis van medeleerlingen, een krant of tijdschrift, de elektronische leeromgeving, een stageplek en uiteraard de kennis van de docent).

Het Nuborgh College bestaat uit drie locaties: twee locaties in Elburg en één in Nunspeet.
 

  alt