Over ViA scholen

ViA-scholen is een netwerkorganisatie van 10 scholen voor christelijk voortgezet onderwijs op de Veluwe en het omliggende gebied.
De scholen zijn zelfstandig en hebben dus allemaal een eigen bestuur.

De samenwerking houdt in:

  • Werving van nieuwe medewerkers
  • Collegiale visitatie; bij elkaar in de keuken kijken
  • Professionaliseren van de medewerkers
  • Van en met elkaar leren in het netwerk
  • Eén gezamenlijke Commissie van Beroep bij bezwaren rondom de eindexamens voor de 10 scholen
  • Ervaringen delen in netwerken van de rector-bestuurders, P&O-ers en stafmedewerkers financiën

De scholen bieden een inspirerende en plezierige werkomgeving in het hart van Nederland.

ScholenKaart

Contact

Contact ViA scholen:
Johannes Fontanus College
tel 0342 - 491469 - e-mail: viascholen@gmail.com