kaart scholen
  • Elburg
  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Barneveld
  • Veenendaal
  • Ede
  • Heerde

Christelijk College de Noordgouw

De Noordgouw op de Noordoost-Veluwe is een christelijke school met ruimte voor verschillen in beleving van het christelijk geloof en voor andere levensovertuigingen. Het doel van ons onderwijs is dat elke leerling zijn of haar talent optimaal ontwikkelt op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties. We werken aan goede prestaties op de kernvakken en een brede vorming. Er is veel aandacht voor levensbeschouwelijke, sociale, culturele, sportieve en technologische vorming.

Christelijk College de Noordgouw biedt mavo-, havo-, atheneum- en atheneum-plusonderwijs aan ongeveer 1050 leerlingen. De Noordgouw telt zo’n 100 medewerkers. 

We willen leerlingen helpen hun eigen mening te vormen, zodat zij aan de maatschappij van morgen deelnemen als kritische burgers. We bieden daarom veel verschillende activiteiten aan waarin dat wordt geoefend en geleerd.

We werken vanuit een vijftal kernwaarden: veilig, eerlijk, respect, aandacht en ambitie.

We vinden het belangrijk:
• Dat we ons veilig voelen bij elkaar
• Dat we respect hebben voor elkaar
• Dat we eerlijk zijn
• Dat we aandacht hebben voor elkaar
• Dat we ambitie hebben om ons te ontwikkelen

Wij geloven dat dit dé basis is om het beste uit onze leerlingen en uit onszelf te halen. Hoe we daar inhoud aan geven moet vooral herkenbaar zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Wij streven ernaar dat de leerling zich veilig en thuis voelt op onze school en in een goed pedagogisch-didactisch klimaat zijn/haar talenten ontdekt.

 

 

  alt